Caseinteraction.dk

Vi anvender viden om socialt arbejdes teorier, metoder og praksis 

Vi tager udgangspunkt i din problemstilling